På norske veger

veg800

INFORMASJON OM VEG OG TRAFIKKFORHOLD
Vegmeldingstjenesten har landsdekkende oversikt over veg-, føre- og trafikkforhold, samt opplysninger om avstander, veg ruter og ferjer.
Hvis du kjører et tyngre kjøretøy, kan du også få aksellastopplysninger.Telefon i Norge: 175. Fra utlandet: +47 815 48 991.
Internett: www.vegvesen.no

FARTSGRENSER
Personbiler, motorsykler og bobiler:

Uten tilhenger Med tilhenger
I tettbygd strøk 50 km/t 50 km/t
Utenfor tettbygd strøk 80 km/t 80 km/t *

Fartsgrensen på motorveger er skiltet, normalt til 90 km/t. **

* Motorvogn, som har tilhenger uten bremser med aktuell totalvekt
over 300 kg, kan maksimalt kjøre i 60 km/t selv om skilt viser høyere
fartsgrense.

** Motorvogn som har tillatt totalvekt over 3500 kg og motorvogn
med tilhenger kan maksimalt kjøre i 80 km/t selv om skilt viser høyere
fartsgrense.

SPESIELLE FERDSELSREGLER
Kjørelys, varseltrekant og nødblink: Det er påbudt å kjøre med
nærlys hele døgnet. Alle biler skal ha varseltrekant og nødblink.
Bilbelter: Det er påbudt å bruke sikkerhetsbelter. Det gjelder også i baksetet hvis belter er montert.
Barnesikring: Barn skal sikres i bil. Barn under 4 år skal ha eget sete eller sikkerhetsnett (baby i bag). Barn over 4 år kan bruke bilens belter eller eget sete.

Campingvognbestemmelser: Det er ikke tillatt å oppholde seg i campingvognen under kjøring. Husk å stenge hovedkranen på propananlegget i campingvognen på grunn av eksplosjonsfaren. Ombord på ferjer må hovedkranen på propananlegget alltid være stengt. Caravanspeil er påbudt når du kjører. Caravanspeilene skal tas av når du ikke har campingvogn koblet til bilen.
Mønsterdybde: Det skal være minimum 1,6 mm. mønsterdybde for sommerdekk og minimum 3,0 mm. for vinterdekk.
Vinterdekk: Om vinteren er det generelt ikke tillatt å kjøre med
sommerdekk. Man kan kjøre med vinterdekk med eller uten pigger. Helårsdekk kan også brukes. Bruk av piggdekk er tillatt fra 1.11 til første mandag etter påske. I Nordland, Troms og Finnmark er piggdekk tillatt i perioden 15.10 til 1.5. Dersom vær- og føreforhold krever det, er det tillatt å bruke piggdekk også utenom disse periodene.Hvis det settes piggdekk på en bil under 3,5 tonn totalvekt, må det være piggdekk på alle fire hjul.
Kjettinger: Et kjøretøy på 3,5 tonn eller mer skal ha med seg kjettinger tilpasset kjøretøyets hjul,hvis det kan forventes snø eller isdekke på vegen.
Alkohol og annet berusende eller bedøvende middel: Det er ikke tillatt å føre motorvogn i påvirket tilstand. Større konsentrasjon av alkohol i blodet enn 0,2 promille regnes i alle tilfelle som påvirket tilstand.
Rasteplasser: Disse er beregnet til rasting, dvs. kortere opphold. Hold orden på rasteplassen. Camping bør foretas på campingplassene.
Fjelloverganger: Ved passering av fjelloverganger o.l. vil det ofte være lange strekninger med nedoverbakker. Bremsene kan lett gå varme. Kjør derfor på et lavt gir (det samme som du ville brukt ved kjøring opp
bakken). Det gjør at du slipper å bremse så mye og bremsene blir ikke så fort varme.

Ved kjøring opp store stigninger jobber bilen hardt, og du bør følge med på temperaturmåleren i bilen. Motoren kan fort begynne å koke.

RISIKO FOR KØDANNELSER
I forbindelse med arbeids- og skoleferiene i juni, juli og august forventes det tett trafikk og kødannelser ved ferjeleier. I samme tidsrom er det også risiko for kødannelser på E18 – særlig fredag ettermiddag fra Oslo og hele søndag til Oslo.

VED ULYKKER OG UHELL
Nødtelefon: På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner.
De fleste steder i Norge kan man få hjelp ved følgende telefonnumre:
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Andre telefonnumre kan fås på nummeropplysningen tlf. 1881/1880.

BILBERGING
Dersom du har behov for bilberging eller teknisk assistanse til bilen kan du ringe følgende tlf. numre hele døgnet:
NAF: 810 00 505 (nærtakst)
Falck: 02 222 (gratis)
Viking: 06 000 (gratis)

CAMPINGVOGNENS TILLATTE MÅL:
Høyde: Ingen restriksjoner
Bredde: 2,55 m * Totallengde (bil + campingvogn): 18,75 m **

* Det finnes enkelte fylkes- riks- og kommunale veger med mindre tillatt bredde enn 2,55 m. Dersom campingvognen er bredere enn 2,30 m og breddeforskjellen mellom motorvogn og campingvogn er mer enn 50 cm, skal motorvognens speil være utstyrt med hvit refleks på fremsiden. Informasjon om dette kan du få på tlf. 175, (+47 81 54 89 91), Vegmeldingstjenesten.

** For vogntog (bil + campingvogn) som er lengre enn 12,40 m, må det sjekkes med vegliste for riksveger og/eller fylkesveger om det er tillatt kjørt på den aktuelle vegen/vegruten. Informasjon om dette kan du
også få hos Vegmeldingstjenesten på tlf. 175 (+47 81 54 89 91).

Statens vegvesen, Vegdirektoratet,
Postboks 8142 Dep., N-0033 Oslo Tlf. +47 020 30.
Internett: www.vegvesen.no